Artikel 1: object

Brilliant Beauty, gespecialiseerd in de verkoop van artikelen en accessoires van schoonheidsproducten online op internet, ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0665.936.375 vertegenwoordigd door mevrouw Otsmane Ayat in haar hoedanigheid van zaakvoerder. Hierna aangeduid als "De verkoper" of "Briljante schoonheid"

En aan de andere kant

Elke natuurlijke persoon, handelaar of niet, minstens 18 jaar oud en die een aankoop wil doen via de website www.brilliant-beauty.be.

Hierna "de klant" genoemd

De updatedatum van deze algemene verkoopvoorwaarden staat bovenaan de pagina vermeld.

"Brilliant Beauty" behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen.

“De klant” wordt uitgenodigd om regelmatig te overleggen. Het plaatsen van een bestelling op de site impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de "klant" van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling, zijn deze die van kracht zijn op de dag van de definitieve validatie van de bestelling door de “klant”.

Artikel 2 - Kenmerken en beschikbaarheid van producten

De aangeboden producten zijn de producten die op de site Brillant-beauty.be verschijnen. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De afbeeldingen van de producten op de site zijn zo getrouw mogelijk aan de aangeboden producten. Indien één of meerdere producten niet beschikbaar zijn, wordt de "klant" zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht door "Brilliant Beauty".

In het geval van onbeschikbaarheid nadat de bestelling is geplaatst, kan de "klant":

Laat een vervangend product leveren tegen een gelijkwaardige prijs.

Krijg binnen 14 dagen na bestelling een terugbetaling voor de prijs van het bestelde product.

Artikel 3 - Prijs

De prijzen van de producten die op de site verschijnen, zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (tijdens de validatie van het winkelmandje, de prijzen die aan de professionals worden meegedeeld zijn exclusief belastingen) en exclusief verzendkosten.

"Brilliant Beauty" behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de gefactureerde prijs die betaald zal worden door de "klant" zal de prijs zijn die van kracht is op de dag van de definitieve validatie van zijn bestelling. Geen enkele wijziging van de door de “klant” te betalen prijs is mogelijk na validatie van zijn bestelling.

"Brilliant Beauty" behoudt zich echter het recht voor om een ​​bestelling te annuleren als er een fout wordt geconstateerd in de weergegeven prijs tijdens de aankoop van het product. (Als de weergegeven prijs als nul wordt weergegeven, prijs bijvoorbeeld aan 0 euro). De producten blijven eigendom van "Brilliant Beauty" tot volledige betaling van de factuur. Uitzonderlijk geval: cadeaubonnen genieten geen korting tijdens onze uitzonderlijke promotieaanbiedingen aangekondigd via sociale netwerken of de nieuwsbrief en worden door ons geannuleerd bij het bestellen.

Artikel 4 - Betaling

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief leveringskosten) geplaatst door de "klant" wordt aangegeven op het moment van de definitieve validatie van de bestelling en in een samenvattende e-mail die automatisch wordt verzonden.

De klant kan zijn bestellingen betalen via overschrijving op het rekeningnummer dat is opgegeven bij het valideren van het winkelmandje.

Artikel 5 - Leveringen

De bestelde producten worden systematisch verzonden naar het "klant" -adres dat tijdens het bestelproces is opgegeven. Bij de bestelling geeft de "klant" alle informatie over zijn adres op die levering mogelijk maakt. In het geval dat het pakket bij ons terugkomt wegens gebrek aan informatie of een onjuist adres, zullen de kosten voor herverzending worden opgevraagd bij de "klant". Levertijden 48u / 72u zijn slechts indicatief.

Elke vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot compensatie, opschorting of annulering van de lopende bestelling. Als een pakket verloren gaat als gevolg van een retourzending naar de afzender of door een adresfout, wordt de "klant" verantwoordelijk geacht voor het verlies van het pakket en kan er geen compensatie worden geëist van "Brilliant Beauty". De "klant" is verantwoordelijk voor het controleren van zijn pakket en moet elk probleem (ontbrekend of beschadigd artikel, maar niet de verpakking in schoenendoosstijl) melden na ontvangst van zijn pakket door ons een e-mail te sturen naar contact.alphanails @ gmail.com.

Bij verlies van het pakket zal “Brilliant Beauty” een zoekprocedure starten bij de postdiensten. Als de bestelling wordt gevonden, wordt deze onmiddellijk teruggestuurd naar de "klant" op kosten van "Brilliant Beauty". Als de bestelling niet wordt gevonden, zal "Brilliant Beauty" de "klant" binnen 14 dagen na de dag terugbetalen na het melden van het verlies van het pakket aan "Brilliant Beauty". Voor zendingen buiten de Europese Unie kunnen eventuele belastingen (lokale, douane- of invoer-btw) worden gefactureerd bij aankomst van het pakket op de bestemming en blijven deze de verantwoordelijkheid van de ontvanger.

Uw pakket verzenden:

Pakketten worden doorgaans binnen 2 dagen na ontvangst van betaling verzonden. Ze worden verzonden via UPS of een andere professionele koerier met een trackingnummer en zonder handtekening geleverd. Pakketten kunnen ook verzonden worden via UPS Extra en tegen handtekening worden afgeleverd. Neem contact met ons op voordat u voor deze bezorgmethode kiest, aangezien dit extra kosten met zich meebrengt. Welke bezorgmethode je ook kiest, we sturen je een link om je pakket online te volgen.

Verzendkosten zijn inclusief voorbereidings- en verpakkingskosten en verzendkosten. De voorbereidingskosten zijn vast, terwijl de transportkosten variëren naargelang het totale gewicht van het pakket. We raden u aan al uw artikelen in één bestelling samen te voegen. We kunnen twee afzonderlijk geplaatste bestellingen niet combineren en voor elk daarvan zijn verzendkosten van toepassing. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale aandacht besteed aan breekbare artikelen.

De afmetingen van de doos zijn correct en uw items zijn goed beschermd

Artikel 6 - Herroeping

De "klant" heeft een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of boetes te betalen, met uitzondering van de bezorgkosten aan de het adres van de klant en terug te sturen naar onze Brilliant Beauty-winkel in Ieperstraat 9, 8930 Menen (B). Bepaalde producten in toepassing van artikel L121-20 van de consumentencode kunnen niet het voorwerp uitmaken van een herroepingsrecht van de kant van de "klant", met inbegrip van ondergoed en sokken wanneer ze zijn geprobeerd. . Elk opnameverzoek moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres contact.alphanails@gmail.com. De terugbetaling aan de "klant" zal gebeuren via het betaalmiddel dat gebruikt werd voor de bestelling op de site Brilliant-beauty.be en zal gebeuren binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het herroepingsverzoek, op voorwaarde dat de producten werden teruggestuurd. . Geretourneerde producten moeten nieuw zijn, in hun originele verpakking en vergezeld van ALLE labels, evenals de aankoopfactuur waarmee "Brilliant Beauty" de "klant" kan identificeren. Producten die gewassen, beschadigd, vervuild of beschadigd geretourneerd worden door de “klant” worden niet teruggenomen door “Brilliant Beauty”. De kosten van levering op het adres van de klant en vervolgens terug naar de winkel blijven de verantwoordelijkheid van de “klant”.

Professionals genieten geen enkel herroepingsrecht. Met "professionals" worden bedoeld de personen die een opdracht uitvoeren die bestemd is voor geheel of gedeeltelijk professioneel gebruik en die als bedrijf zijn geregistreerd.

Artikel 7 - Geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil tussen "Brilliant Beauty" en de "klant", verbinden de partijen zich ertoe om een ​​minnelijke oplossing te vinden. Voor het overige is de bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Menen, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 8 - Bescherming van klantgegevens

Artikel 34 van de wet van 6 januari 1978, de klant heeft het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, die hij kan uitoefenen met "Brilliant Beauty" door een verzoek te sturen op het volgende adres: Brilliant Beauty gevestigd te Ieperstraat 9, 8930 Menen (B) onder vermelding van zijn naam, adres, klantnummer en e-mailadres. Artikel 8 - Bescherming van persoonlijke gegevens De persoonlijke gegevens die op de site kunnen worden verzameld, zijn als volgt: Aanmaken van een account / profiel: in het bijzonder worden bij het aanmaken van uw account / profiel uw achternaam, voornaam, geboortedatum, adres geregistreerd. postadres, e-mailadres, telefoonnummer en uw verbindingsgegevens. Verbinding met de site: hierbij worden met name uw verbindings-, navigatie- of locatiegegevens geregistreerd. Informatie van derden: sommige van uw gegevens (in het bijzonder uw naam, voornaam en telefoon- en / of postadres) zijn mogelijk door onze partners aan ons doorgegeven, met uw voorafgaande toestemming. In dat geval wordt de verwerking van uw gegevens beheerst door deze bepalingen.